Studio One

Tvořte bez hranic. Produkujte bez omezení

Studio One 4: Pracuje lépe, rychleji

Pracuje lépe a rychleji

Studio One 4 byl navržen tak, aby byl ve své podstatě jednoduše ovladatelný. Bezproblémově kombinuje časem testovaný a prověřený model nahrávacího studia se současným produkčním procesem orientovaným na práci s jednotlivými rytmickými dobami a kompletními smyčkami a tak můžete přenést svoje hudební nápady do zvukové reality mnohem rychleji než kdy doposud.

Efektivní, jedno-oknové pracovní prostředí nabízí neomezený počet stop, intuitivní editační nástroje a moderní virtuální nástroje. Šetří váš drahocenný čas věnovaný hudební tvorbě před hledáním, na co máte právě kliknout. Studio One vám nepřikazuje, jak a s čím máte pracovat.

Tři kreativní cesty, jeden cíl.

Studio One je váš kreativní společník od začátku do konce. Úvodní okno programu (Start Page) poskytuje všechno, co potřebujete pro úspěšný start vašeho tvořivého procesu - otevření projektů, nastavení parametrů a kontrola aktualizací a tipů. Odtud dál, okno skladby (Song Page) je vše ohledně záznamu, aranžování, editace a mixování vaší hudby s kompletní sadou virtuálních nástrojů, efektů a aranžovacích nástrojů. Pak vše sestavte a proveďte finální úpravy (mastering) vaší hudby v okně projektu (Project Page). Dokonce okna projektu (Project Page) a skladby (Song Page) jsou vzájemně propojena, tak když potřebujete udělat nějakou malou změnu v masteru, přejděte do okna Song Page, proveďte to vraťte se zpět do okna Project Page. Na své cestě od počáteční tvořivé inspirace až po finální produkci nedosáhnete cíle tak snadno s žádným jiným programem.

Aranžování rychlostí kliku

Zapomeňte na laborování s transpozicemi, střihy, vkládáním a přesuny během aranžování. Pomocí funkce Scratchpads si můžete vyzkoušet aranžmá, aranžovací stopa (Arranger Track) velice jednoduše umožní přesuny částí skladby a úpravy harmonie (Harmonic Editing), k tomu přizpůsobivá akordová stopa. Žádný jiný program není tak jednoduchý pro práci s aranžováním a hudební tvorbou, jako Studio One 4.

Víme, že hudební tvorba je dynamický a živý proces. Změny v aranžmá, přesuny akordů. Mezery se zvětšují pro sóla, zmenšují pro zkrácení skladby. Inspirace přichází uprostřed noci a vaše kreativita nabírá nový směr. Toto všechno je součástí hudební tvorby a kompozice. Program Studio One je váš průvodce během tohoto procesu.

Využití aranžovací stopy je jednoduchý, intuitivní způsob přesunu různých částí skladby. Vyzkoušejte si různá aranžmá, přesun jednotlivých sekcí skladby, zkracování a prodlužování sól a přetvářejte formu skladby podle vašich představ. aranžování je možné také zdokonalit využitím "ripple" editace, což je technika převzatá ze světa editace videa. Pokud doprostřed skladby vložíte novou část, Studio One pro ni automaticky vytvoří prostor a přiblíží aranžmá z okolí. Pokud vyříznete určitou část skladby, není třeba vyříznout, kopírovat, vkládat a mazat. Studio One automaticky upraví vyříznuté místo. Toto není jen pro úsporu času, ale pro bezproblémový, hladký průběh celé vaší práce.

Studio One také disponuje funkcí Scratchpads, které vám umožní odzkoušet si provedené změny bez vlivu na základní aranžmá a stopy skladby. Ale pomocí Studio One 4 dosahuje hudební tvorba a aranžování vyšší úrovně s novým nástrojem pro úpravy harmonie (Harmonic Editing).

Jdeme dál ... vložte nástroj a spusťte přehrávání. Pokud přijdete s něčím, co se vám líbí, přetáhněte to myší do akordové stopy (Chord Track), která automaticky rozpozná a zobrazí akordy, které jste hráli. Nyní můžete mít party, které se budou přizpůsobovat akordové stopě, nebo když provedete změny v akordové stopě, vaše aranžmá bude na tyto změny reagovat. Posouvejte akordy podle potřeby. Měňte akordy a poslechněte, jestli zní lépe. Oddělte basové noty od akordů. Exportujte akordy do notačního programu Notion 6.4 pro možnost tisku notového partu. Použijte editaci harmonie (Harmonic Edition) pro uvolnění bloků ve vaší tvorbě, inspirujte se novými nápady.

Co dál? Akordová stopa podporuje vytváření audio stop i instrument stop. Nikdy nebylo jednodušší vytvořit základní verzi skladby, jako nyní.

Editace harmonie otevírá svět harmonie a akordových struktur nejen pro hudební skladatele, ale pro všechny hudebníky. Je to jedno, zda píšete svou první píseň nebo orchestrální skladbu k filmu, pokud používáte harmonickou editaci, budete se divit, jak jste mohli bez toho být.

Další přednost Studio One: Editace harmonie

Mnohem víc, než jen jednoduchá akordová stopa pro MIDI data. Akordová stopa programu Studio One 4 je splněným snem všech hudebních skladatelů. Vytvořte a změňte akordové postupy, zkuste akordové záměny, nahraďte jednoduché akordy harmonicky bohatšími, dokonce starší party změňte na nové, lepší harmonickou strukturu získáte inspirací, kterou harmonické editace poskytuje. Tento objev, který pracuje s instrument a dokonce i s audio stopami, což podtrhuje přímou vazbu programu Studio One na proces hudební tvorby.

Automatická detekce akordů

Pokud jste inspirováni nějakým akordovým postupem, nemusíte přerušovat své tvořivé myšlenky zápisem toho, co právě hrajete, pro vytváření nových hudebních partů. Vestavěná funkce detekce akordů z audio nebo instrument stopy jednoduše zapíše part do akordové stopy, jako základ pro další harmonickou editaci.

Překonejte bloky ve vaší tvorbě

Pokud jedete v zažitých kolejích, ať je program Studio One vaším partnerem v hudební tvorbě. Použijte chytrý Chord Selector (výběr akordu) pro jednoduché experimentování s novými akordovými postupy a nápady. Použijte harmonickou editaci pro nové nápady. Měňte akordy v reálném čase pomocí externí MIDI klaviatury pro vyzkoušení akordových postupů za letu. Rozpoznejte a převeďte akordy z audio nebo instrument stopy do akordové stopy nebo za akordové stopy do jiných stop.

Tisknutelná notace opravdu stojí za povšimnutí.

Jen několika kliknutími a programem Notion 6.4 nebo vyšším, harmonická editace zjednodušuje vytvoření dobře vypadajících a tisknutelných not.

MIDI a víc než MIDI

Studio One pracuje se všemi standardními MIDI systémy, které znáte a máte rádi, od ovladačů po zvukové moduly. Pokud MIDI data přicházejí do programu Studio One, jsou převedena na vyšší rozlišení, 32-bitový vnitřní formát. To znamená odstranění "zipper noise" v nástrojích, hladší změny ovladačů a výšky tónů, přesnější automatizaci a další výhody při práci v prostředí programu Studio One. A pokud potřebujte pracovat s externím MIDI systémem, Studio One převede svoje vysoké rozlišení zpět na standardní MIDI data, pokud je to třeba pro návrat do okolního světa.

Nástroje světové třídy

Nabídkou svých vlastních plug-ins získal program Studio One pověst komplexního produkčního balíku a nyní prostřednictvím poslední generace virtuálních nástrojů, založené na požadavcích stávajících uživatelů, nabízí ještě víc.

Seznamte se s novými tvořivými partnery.

Impact XT: Oživení rytmu

Plně zpětně kompatibilní s aplikací Impact, XT verze přidává více, než 20 nových, velice žádaných vlastností a vylepšení. Dokonce můžete vytvořit kompletní aranžmá pomocí jednoho Impact XT načtením smyček, které se synchronizují s vaší skladbou pomocí úpravy délky v reálném čase (Real-Time Stretching), kvantizací dob a synchronizací start/stop (spuštění a zastavení přehrávání skladby).

Impact XT přepracovává koncept "bicího modulu" na komplexní prostředí pro tvorbu, přehrávání a kompozici prostřednictvím smyček a vzorků rytmických dob. Jednoduchým příkladem může být dostatek výkonu pro kompletní aranžmá skladby, nejen pro možnosti využití smyček, ale i proto, že je k dispozici osm bank padů a tak můžete jednoduše přepínat mezi více předvolbami. Impact XT obsahuje nové vzorky (paterny), od vzorků s názvy nástrojů například pro tvorbu rytmických partů po energické smyčky, jako jednorázový zvuk. Zde jsou nějaké další důležité věci tohoto úžasného modulu.

Skvělá filtrace

Získejte nepříjemný zvuk pomocí parametrů "drive" a "punch", jemného klipování a 24 dB/oktávu "zero-delay" filtru.

Excelentní editace

Zvolte reverzní přehrávání, normalizaci, vrstvení, úpravy délky, editaci padů nebo jednotlivých vzorků, můžete řádit pomocí osmi-oktávového rozsahu obálky výšky tónu a další.

Spouštění smyček

Načtěte smyčky do padů, pak je spouštějte, kvantizujte s rytmickými dobami, upravujte délky smyček v reálném čase pro jejich synchronizaci s tempem. Toto všechno umí Impact XT, kompletní stanice pro práci se smyčkami, stejně, jako je úžasným bicím nástrojem.

Výstupy

Impact XT nabízí 32 výstupů, 16 stereo a 16 mono pro kompletní procesní přizpůsobení. Také je zde 32 mute grup, skupin.

Dobrá souhra s ostatními

Přepínejte vzorky mezi Sample One XT a Presence XT, importujte a exportujte soubory s vícenásobnými samply, jako .soundx, automaticky rozdělujte soubory na samply při importu, spojujte s novými paterny a urychlete svou práci pomocí možnosti "Send to new Impact".

Sample One XT: Protože samplery by měly samplovat.

Sample One XT byl rozšířen z přehrávání samplů na komplexní samplovací systém. Sample (vzorkování), auto-slice (automatické rozdělení), stretch (změna délky), process (procesování), trigger (spouštění), and de-construct (rozebrání) audia pro naprostou svobodu ve vaší práci.

Pro mnoho programů "sampler" znamená "sample playback" (vzorkování přehrávání). Nikoliv však v programu Studio One, který ví, že samplování je rozhodující součástí moderní produkce. Sample One XT obsahuje editační funkce, které běžně přisuzujete samostatným hardwarovým zařízením nebo softwarovým samplerům, ale jsme o krok dál s jejich integrací do práce s programem Studio One. Pomocí myši přetáhněte samply mezi Sample One XT a Impact XT, zaznamenejte samply z kteréhokoliv místa programu a předejte ven do světa pomocí funkcí import/export vícenásobných souborů a .soundx.

Svět je váš tvar vlny.

Stránka záznamu pro živé vzorkování zpracuje audio z libovolného hardwarového vstupu, sběrnice, výstupu nebo jiného nástroje.

Ano, je to skutečně sampler

Crossfade (vzájemné prolínání), trim samples (střih samplů), slice samples (rozdělení samplů), automaticky s nastavitelným prahem, snap to zero crossings (přichytávání k průchodu nulou), stretch timing (změna délky) pro přizpůsobení tempu skladby, slice and reverse (rozdělení a reverzní přehrávání) průběhu vlny a další. Editujte samply globálně nebo na úrovni vlnového průběhu. Spouštějte samply normálně, one-shot (jednorázově) nebo přepínejte mezi režimy … to všechno zde je.

Nechte vaše samply hrát ve smyčce

Zvolte jeden ze tří režimů přehrávání samplů: sample sustain (podržení), release (uvolnění) a forward/backward (“ping-pong”) pro prodloužení délky samplu a hratelnosti (nebo jen vytvořte bláznivé koktající efekty, pokud chcete).

Ooo .. a to je také syntezátor.

Nový filtr má stejné parametry (punch, drive, clip), jako Impact XT. Použijte grafické syntezátorové obálky a nastavte attack, decay a release tvary křivky pro ovládání dynamiky a filtrování. Využijte výhodu osmi-oktávového rozsahu pro intonační obálku tónu. Je tam dokonce i LFO režim pro "sample-and-hold" efekty a kompletní sekce efektů: modulation, delay, reverb, gater, EQ, distortion a panning.

Rozdíl mezi “sample playback” a “sampler” je zásadní, jak jste zjistili při práci s využitím nových funkcí Sample One XT.

V rytmu hodin

Studio One 4 není jen o tom, že obsahuje bicí nástroj světové třídy, ale také obsahuje úžasný bicí editor (Drum Editor) pro úpravu bicích partů tak rychle, jak jen chcete. Vedle stovek přednastavených pojmenovaných a namapovaných skriptů, které jsou k dispozici na PreSonus Exchange, nová bicí editor je jako akcelerátor pro úpravu bicích.

Paterny - obrovský krok vpřed

Krokový sekvencer dobře sloužil přes půl století, je však čas pro paterny programu Studio One, jako krok do budoucnosti. Těsné spojení s instrumentálními party, automatizace a Impact XT znamená, že paterny přetvořily krokové sekvencování na jednoduchou, rychlou a zábavnou část hudební tvorby.

Od hloupých strojů po bicí stroje a víc

Paterny převedly krokové sekvencování z mechanického opakování na skutečný výrazový doplněk do moderního sekvencování. Ano, paterny jsou o bicích ... ale i o melodiích, spojení s libovolnými nástroji, o krokové automatizaci, různých délkách sekvencí (polyrytmy), neomezených variacích a dalším.

Mimořádné funkce. Žádné mimořádné komplikace.

Integrace Impact XT s paterny změní vaše myšlení o programování bicích, protože tato kombinace zrychlí vytváření rytmu, bude zábavnější a bez námahy. Není třeba oddělovat pojmy plug-in nebo stopa při sekvencování založeném na paternech, protože paterny pracují vedle sebe s konvenčními party nástrojů ve stejné stopě. Můžete vybírat, přejmenovávat, kopírovat, přeorganizovávat neomezený počet paternových variací vašeho aranžmá, dokonce meusíte otevírat Pattern Editor. K dispozici je nová knihovna inspirativních bicích paternů a variací ve formátu Musicloops pro jednoduché ukládání a export pomocí tažení myší.

Od první osmi-stopé analogové verze krokové sekvencery pomohly začlenit elektroniku do elektronické hudby. Ale softwarové verze doposud nešly s dobou. Krokové sekvencery tradičně byly oddělené programy nebo okna v nějakém hostujícím programu, ale Studio One zaujal nový přístup, kde se krokové sekvencování stává dalším typem partů, jako jsou noty a audio, s jednoduchou editací.

Dalším důležitým aspektem je integrace s Impact XT, která spojí paterny se jmény nástrojů. Zapomeňte na nudné procesy mapování not k padům, jednoduše načtěte a jedeme.

Dokonce ještě lepší, paterny zní jako skutečné hudební nástroje. Můžete měnit spoustu parametrů, založených na krokové bázi, jako 10 úrovní opakování pro "stutter" efekty, pravděpodobnostní algoritmus, který přidá různé varianty not a pruhy pro automatizaci. Měňte parametry automatizace v reálném čase pro řízení instrumentu prostřednictvím paternu a dále upravujte během hraní, dokud to nezní tak, jak chcete. Jakmile je paterny hotový, klikněte a táhnete myší za okraj paternu a roztáhněte jej na požadovanou délku.

A pokud opravdu nejste na krokové sekvencery ... nevadí. Máte teď paterny.

Práce s masteringem

Studio One Professional je jediným programem, který propojuje skladby s finálními smíchanými projekty. Převeďte mixy nebo smíchané skupiny do okna projektu (Project Page) pro provedení finálních úprav - masteringu, ale pokud potřebujete ještě něco změnit, jděte zpět do skladby (Song), proveďte úpravy, smíchejte opravenou verzi automaticky do okna projektu (Project Page) a pokračujte v masteringu. Pro vypálení CD podle Red Book normy, digitální publikování pro streaming, vytváření DJ setů a playlistů nebo pro profesionální úroveň DPP import/export jednoduše poslouží spolupráce oken Song a Project, čímž získáte odpovídající úrovně signálu a intonační doladění všech skladeb.

Skladby a sběrnice nežijí odděleně. Jsou sestaveny do alb (nebo stop v případě sběrnic), distribuovány online, jako skupina souborů, publikovány na CD nebo sekvencovány jako DJ sada. Ve všech těchto situacích je třeba, aby všechny skladby měly shodnou hlasitost a tonální kvalitu, finální mixy potřebují mít úrovně požadované v rádiu.

Studio One Professional zůstává jediným programem, který pracuje s vícestopým záznamem a masteringem, jako oddělenými procesy, ale vzájemně propojenými tak, že změny provedené v okně skladby se automaticky projeví v masteringově orientovaném okně Project.

Například, pracujete na albu s 12-ti skladbami a zjistíte, že mají různé úrovně hlasitosti. Žádný problém, můžete vyrovnat úrovně. Ale jděme dál, když zjistíte, že vokál ve třetí stopě je slabší než v ostatních stopách, ale také není tak jasný.

Běžně je třeba otevřít skladbu, provést změny, exportovat mix, importovat jej do masteringového programu, remasterovat jej a doufat, že to bude znít dobře v kontextu s dalšími stopami. Existuje lepší způsob: v programu Studio One z okna Project otevřete okno Song (skladba), proveďte požadované změny, řekněte programu Studio One, aby tyto změny provedl a otevřete okno Project. Hotovo, nyní můžete slyšet provedené úpravy v kontextu s dalšími stopami.

Plug-iny v programu Studio One poskytují konečné EQ, dynamické zpracování a další možnosti, které mohou udělat rozdíly mezi "dobrou" stopou a "úžasnou" stopou. Také zde najdete nástroje pro analýzu, jako jsou spektrální analýza, K-System a EBU měření, měření fáze a osciloskop pro vizuální potvrzení toho, co slyšíte, stejně jako porovnání s již existujícími standardy vysílání a rozmnožování.

A pokud nastal čas pro publikování, Studio One všechno, co je třeba: DPP export pro rozmnožování, Red Book pro výrobu CD, disc image (obraz disku) a digitální vícenásobné formáty (včetně integrovaného publikování na SoundCloud).

Ano, Studio One vyniká, jako aplikace pro vícestopý záznam, ale také ví, co udělat s vašimi skladbami, když jsou hotové.

Procesory pro masteringový proces

Oslaďte svůj projekt a připravte jej pro profesionální masteringové funkce programu Studio One 4, včetně propracované ekvalizace, limitace, měření podle průmyslových standardů, spektrální analýzy a analytických plug-ins pro provedení všech důležitých finálních operací s vaší hudbou. Aplikujte procesování na jednotlivé stopy nebo na celou sbírku skladeb pro posun vašich mixů na vyšší úroveň.

Vyberte si formát ... jakýkoliv.

Připravte si své stopy pro streaming s datovou kompresí, jako standardní nebo bezztrátové soubory. AFF (Advanced Authoring Format) poskytuje song/session výměnu pro ty, kdo doposud nepřešli na Studio One. Otevřete všechny video i audio formáty, které váš operační systém podporuje. Užijte si lepší kvalitu videa s 64-bitovými video systémy pro MacOS i Windows. Vytvořte si obraz disku (disk image). Vyrobte CD podle normy Red Book. Importujte DDP soubory pro editaci, zadání ID tagů nebo ISCR chybové kódy, pak exportujte do opraveného DDP souboru. Pokud je cílem pro vaši hudbu online streamování nebo fyzické médium, Studio One Professional vše zvládne.

Aktuální zprávy: ARA 2.0 je tu.

Podpora nového systému Audio Random Access 2.0 otevírá funkci harmonické editace (Harmonic Editing), obsažené v programu Studio One 4, pro vývojáře dalších plug-in a virtuálních nástrojů (očekávejte bezplatný Melodyne update s podporou akordové stopy koncem tohoto roku) a umožňuje současnou editaci více stop.

×
Najít prodejce

Warning: file_get_contents(https://souhlasy.disk.cz/getbrandnewsletters?brand_name=Presonus): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /www/doc/www.disk.cz/www/subdomains/data/crm/landing-pages-form.php on line 5

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.disk.cz/www/subdomains/data/crm/landing-pages-form.php on line 14

Máte dotaz? Napište nám

Chci emailem dostávat novinky z oblasti:
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zásad ochrany soukromí společnosti DISK Multimedia, s.r.o.
Kompletní portfolio PreSonus